Arbetsterapi

digital pressure hands deep fixtion massage therapy physiotherapy

När människor drabbas av sjukdom eller skada påverkas förmågan att utföra dagliga sysslor. När du som patient träffar en arbetsterapeut utgår vi ifrån dina egna upplevelser av problem i vardagen och utformar därefter behandlingen utifrån dessa behov. Det kan t ex innebära att träna förmågan eller lära in nya sätt att utföra dagliga aktiviteter, som att ta hand om sig själv, sköta sitt hushåll, delta i arbetsliv/studier samt att delta i fritids- och socialt liv. Åtgärderna kan också gälla anpassning av omgivningen eller att ge råd om hjälpmedel.

Som legitimerad arbetsterapeut arbetar jag både med träning och anpassning för att underlätta för dig.

– Bedömning och behandling vid olika handskador och sjukdomar

– Utprovning av handortoser och tekniska hjälpmedel

– Intyg vid ansökan om bostadsanpassning

– Minnesutredning

– Ergonomisk rådgivning

Jag arbetar även som rehabiliteringskoordinator och samordnare och kan stödja dig i de frågor du har gällande din sjukskrivning och rehabilitering.

Jag samarbetar framförallt med Försäkringskassan men vid behov också med Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten. Jag kan även stödja dig i kontakten med din arbetsgivare. Jag samarbetar med din läkare och övriga deltagare i rehabteamet; sjukgymnast, samtalsterapeut och arbetsterapeut.

Besök hos arbetsterapeut kostar 100 kr. Högkostnadsskyddet gäller. Uteblivet besök debiteras.

Nina Persson
Leg arbetsterapeut/rehabsamordnare

Direktnummer: 035-102830
Mobilnummer: 0768-684939

Mail: [email protected]

 

Boka Tid

035-22 75 23

Välkommen att boka tid via telefon eller hantera dina ärenden direkt via 1177.se utan att behöva passa några telefontider.

Lista dig hos oss

Du kan fylla i en listningsblankett i receptionen. För snabbare hantering använder du e-tjänsten 1177.se. Läs mer här.