Astma och KOL-mottagning

astma-kol-mottagning

Vi har specialutbildad distriktssköterska, läkare och sjukgymnast inom området luftvägsbesvär som ger dig vård och behandling samt läkemedel och inhalationshjälpmedel.

Vi utför Spirometriundersökning (lungfunktionsundersökning). Vi erbjuder även råd och stöd vid rökavvänjning. Vi arbetar för att ge dig med astma, allergi och/eller KOL den vård och de verktyg du behöver för att uppnå symtomfrihet och optimalt välmående. Vi erbjuder dig med astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) extra stöd.

Hos oss får du:

  • Test av lungfunktion med PEF och spirometri.
  • Kontinuerlig uppföljning.
  • Möjlighet att delta i KOL-skola.
  • Förebyggande insatser; Hjälp till att sluta röka, i grupp eller individuellt. 
  • Tillgång till ett astma/KOL-team med två specialistutbildade sköterskor samt en specialistläkare. Genom deras gedigna kunskap och möjlighet till allergitester och kontroll av din lungfunktion (så kallad spirometri) kan tidig upptäckt av astma/KOL möjliggöras. 
  • Ökad kunskap om din sjukdom; Vårt astma/KOL-team erbjuder individuell utbildning kring astma, allergi och KOL. Vi samarbetar också med Bromma Rehab Västra KOL-skola vilken innefattar träning och föreläsningar en gång per vecka i cirka 8 veckor.
  • Fortlöpande vård; Individuell vårdplan med behandlingsutvärdering.
  • Patientcentrerad vård; Det är du som kan "din" sjukdom bäst. Tillsammans med vår kunskap och dina erfarenheter skapar vi de bästa förutsättningarna just för dig.

Vi är anslutna till den nationella kvalitetsregistret för astma och KOL, Luftvägsregistet.

Boka Tid

035-16 64 51
Säkrast torsdagar kl 08:00 - 12:00

Välkommen att boka tid genom att kontakta oss direkt via telefon.

Lista dig hos oss

Du kan fylla i en listningsblankett i receptionen. För snabbare hantering använder du e-tjänsten 1177.se. Läs mer här.