Bentäthetsmottagning

benskörhet

Benskör?

Vi är glada att kunna erbjuda en friskvårdskonsultation av bentätheten med mätning av hälen eller en helkroppsundersökning på vår bentäthetsmottagning I Sverige drabbas var tredje kvinna och var fjärde man av benskörhet. Vi på Tudor Kvinnoklinik erbjuder friskvårdsundersökning gällande din bentäthet där vi mäter hälen (enklare variant) eller en helkroppsundersökning av skelettet.

Undersökningen riktar sig till dig som av olika anledningar har skäl att misstänka benskörhet. Benskörhet, osteoporos, innebär minskad benvävnad och förändringar i benvävnadens struktur. Benskörhet leder till minskad hållfasthet i skelettet och ökar risken för frakturer. Sjukdomen drabbar oss med stigande ålder och en orsak kan vara en ärftlig faktor. Kontroll av riskfaktorer gör du lätt genom att fylla i ett frågeformulär som fnns på mottagningen och på vår hemsida.

 

Symtom vid benskörhet

Benskörhet ger i allmänhet inga symtom som förvarnar om att benkvaliteten försämrats.Vid benskörhet ökar risken för benbrott i handleder, överarmar, lårbenshalsar, bröst- och ländkotor. För de flesta personer med benskörhet krävs inget större våld för att drabbas av ett benbrott. För brott på kotor kan det räcka med att du lyfter tungt. Brott på kotor kan även uppstå utan våld. Då trycks de försvagade kotorna gradvis samman.

Det kallas kotkompression. Det kan ge svår, långdragen värk i ryggen och bidra till att du blir kortare och kutryggig. Övriga frakturer, till exempel handledsbrott, sker oftast genom att man snubblar och faller. Benbrott i handled, överarm, kotor och höftled bör alltid utredas med en bentäthetsmätning. Läkaren gör sedan en bedömning av om du behöver medicinsk behandling.

Symtom vid benskörhet

Behandling vid benskörhet

Har du benskörhet är det viktigt att förhindra att sjukdomen förvärras. Behandlingen anpassas efter hur benskör du är. Om man har haft benbrott hjälper det inte med bara tillskott av kalcium i kombination av D-vitamin, utan man kan behö- va någon annan form av läkemedel.

Benskörhet behandlas med läkemedel som stärker skelettet och minskar risken för benbrott. Vid mättillfället ingår ett samtal med osteoporossköterska där man går igenom mätresultatet, riskfaktorsformulär, kost och motion.Vid behov av ytterligare utredning av benskörhet erbjuder vi en läkarkontakt. Du kan självklart ta med ditt resultat till valfri vårdcentral.

Behandling vid benskörhet

Boka Tid

035-12 15 30

Välkommen att boka tid genom att kontakta oss via telefon eller hantera alla dina ärenden direkt via 1177 utan att behöva passa några telefontider.

Lista dig hos oss

Du kan fylla i en listningsblankett i receptionen. För snabbare hantering använder du e-tjänsten 1177.se. Läs mer här.