Articles

Din journal

Din journal


 

Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi känner till om dig, desto bättre vård kan vi ge.

Därför har vi journaler och i dessa finns hela din vårdhistoria samlad, men journalerna finns inte samlade i vården.

Vård som du fått hos en vårdgivare syns inte per automatik hos en annan.

Med sammanhållen journalföring kan vi se vilken vård du fått tidigare och om du exempelvis är överkänslig mot något, eller äter en medicin som inte bör kombineras med andra mediciner.

När vi har börjat använda sammanhållen journalföring blir hela eller delar av din journal automatiskt tillgänglig för andra vårdgivare.

Det är endast vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del dina uppgifter, och endast efter att du givit ditt samtycke.

Alla har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring men då ansvarar du själv för att ge din vårdgivare den information han eller hon behöver för att kunna ge dig god och säker vård.

Som patient på Tudorklinikens mottagningar axel olson gatan, Gullbrandstorp, Oskarström och Skummeslöv så tillhör du samma vårdgivare i journalen,

men om du besöker Tudorklinikens kvinnoklinik så är det en egen vårdgivare dvs ingen läkare på övriga mottagningar kan  per automatik se ditt besök på kvinnokliniken.

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Sammanhallen-journalforing/

Läs artikeln
Äldreomsorg

Äldreomsorg

Tudorkliniken är stolta över att kunna ansvara för Aleris Halmstad Plaza och Attendo Nissabogatans äldreboende. Där kommunsköterskor och våra läkare har kontinuerlig kontakt för att ta hand om dom äldres behov. Tudorkliniken besöker äldreboendet minst en gång per vecka vanligtvis tisdagar (Aleris) mellan 9-12 och onsdagar mellan 9-12 (Nissabogatan) då görs hembesök och planering av vidare behov.

Läs artikeln
 Tudorkliniken-  Företagshälsovård

Tudorkliniken- Företagshälsovård

En genomtänkt satsning på medarbetarnas hälsa är en lönsam investering som ökar produktiviteten och sänker kostnaden för ohälsa.

Tudorkliniken arbetar med att ta bort hälsorisker genom att påvisa sambandet mellan arbetsmiljö, hälsa och livsstil för att identifiera riskfaktorer och förebygga sjukdom.

Arbetsmiljöarbete är en ständigt pågående process i ett föränderligt arbetsliv.

Många studier tyder på att det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag och organisationer.

Eftersom syftet med företagshälsovård är att bidra till att skapa säkra, hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden kan företagsledningen få stöd av företagshälsovården i sitt arbete med att förbättra arbetsmiljön så att effektiviteten och därmed lönsamheten i företaget kan öka.

 

Kontakta oss på louise.d@tudorkliniken.se

Läs artikeln